Vaginal tørrhet

RenovaLase™  er en behandling for vaginal atrofi. Vaginal atrofi innebærer at vaginalslimhinnen blir tynnere og tørrere. Dette er vanlig forekommende hos kvinner etter overgangsalderen og skyldes at kroppen har mindre østrogen. Symptomene er tørrhet i skjeden, samt ubehag eller smerter ved samleie. RenovaLase er en sikker behandlingsmetode for kvinner som ikke kan eller ikke ønsker å bruke lokal østrogenbehandling, eller der tradisjonell behandling ikke har hatt tilfredsstillende effekt.

Behandlingen innebærer ingen operasjon, blødning eller sting. Dette er en effektiv, enkel og trygg behandling. Tilhelingen er rask uten behov for anvendelse av smertestillende. Det er anbefalt to behandlinger for å få full effekt. Behandlingene utføres med 3-4 ukers mellomrom.

Alle behandlinger utføres etter medisinsk vurdering

Vaginal tørrhet